LeaderBoard

Rank Name Net Worth
1 WallStreetKingpin ₹ 22502520.00
2 Akshay Maurya ₹ 7055679.00
3 Rohit Kumar ₹ 4078161.00
4 Alwani Abhishek ₹ 3418835.00
5 kamlendra kumar rathour ₹ 1388348.00
6 PRINCE KUMAR ₹ 1152908.00
7 aman verma ₹ 1005644.00
8 Sunil Kumar ₹ 899603.00
9 Naresh Singh ₹ 767606.00
10 pramod kumar ₹ 564234.00
11 ANURAG SINGH ₹ 357146.00
12 ABHISHEK VERMA ₹ 242391.00
13 Krishna Kumar bhargav ₹ 238929.00
14 Praveen kumar ₹ 234112.00
15 Runson Pandey ₹ 165583.00
16 Yashraj Suman ₹ 127628.00
17 SANKALP MISHRA ₹ 125248.00
18 Aditya Raj Mangalam ₹ 120373.00
19 Prem Verma ₹ 105747.00
20 Sundeep Kumar Vishwakarma ₹ 67375.00
21 SUNKARI ADITYA ₹ 60825.00
22 Nikhil Kumar Singh ₹ 52143.00
23 Ambuj Kumar aman ₹ 46442.00
24 Pratyush Mishra ₹ 44768.00
25 Nightking ₹ 41223.00
26 Sachin chaudhary ₹ 41090.00
27 RAHUL KUMAR JHA ₹ 36822.00
28 Rohit Sonker ₹ 31926.00
29 Sunil Kumar ₹ 31264.00
30 Tsering dorjay ₹ 26588.00
31 V Lalhruaitluanga ₹ 24692.00
32 PINTU KUMAR SAH ₹ 23761.00
33 Piyush Kumar ₹ 17434.00
34 Priya ₹ 14089.00
35 Deepak kumar ₹ 10842.00
36 Aditya Kumar Aryan ₹ 9830.00
37 Sourav Ganguly ₹ 7229.00
38 Nikhil kumar Singh ₹ 5580.00
39 Shiva sahu ₹ 5466.00
40 avnish ₹ 4575.00
41 YATHARTH MISHRA ₹ 4488.00
42 Zts ₹ 3576.00
43 Monu sharma ₹ 3120.00
44 Sudeep Singh ₹ 2015.00
45 Ubaid Ahmed ₹ 1863.00
46 mobhomo ₹ 1500.00
47 red ₹ 1000.00
48 Shivansh Singh ₹ 1000.00
49 waka ₹ 1000.00
50 neww ₹ 1000.00
51 test ₹ 1000.00
52 bagdadi ₹ 1000.00
53 ste ₹ 1000.00
54 deven ₹ 1000.00
55 michael ₹ 1000.00
56 dodowansik ₹ 1000.00
57 priya ₹ 1000.00
58 johndoe ₹ 1000.00
59 dikon96851 ₹ 1000.00
60 shantanu ₹ 1000.00
61 avenzes avenze ₹ 1000.00
62 Papi Jack ₹ 1000.00
63 abcd ₹ 1000.00
64 John H. ₹ 1000.00
65 tilt ₹ 1000.00
66 michael light ₹ 1000.00
67 Stacklegacy ₹ 1000.00
68 abc xyz ₹ 1000.00
69 ed ₹ 1000.00
70 ABC XYZ ₹ 1000.00
71 Rajat ₹ 1000.00
72 Jirapat Sornprom ₹ 1000.00
73 Yaroslav ₹ 1000.00
74 Mrinmoyee Ray ₹ 976.00